Bildiri Özeti Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Yazar(lar) hazırladıkları bildiriyi intihal kontrolü programı ile mutlaka kontrol ederek göndermelidir.

Akademik çalışmalarda etik davranış en temel unsurdur. Bu nedenle, intihalin her türü kabul edilemez akademik suistimaldir ve tolere edilemez.

Bu kongreye sunulacak yazılar başka bir dergi veya kongreye sunulmamış-yayınlanmamış olmalıdır.

Tam metin yazım şablonu için tıklayınız

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Tam metin bildirilerinin mutlaka yukarıdaki şablona, sayfa sınırlaması ve sayfa düzenine TAM UYUM sağlaması gerekmektedir. Bu kurallara uygunluk taşımayan bildiriler otomatik olarak hakem değerlendirme süreci dışında tutulacaktır.

Tam metin bildirinizi göndermek için tıklayınız. Bildiri ID ve şifreniz ile .doc veya .docx formatlı dosyanızı sisteme yükleyiniz.

Bildiri özeti göndermek için tıklayınız

ÖZET İÇERİĞİ: Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (ilk paragrafta çalışmanın önemi ve kapsamı, ikinci paragrafta çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmelidir) içermelidir. Henüz tamamlanmamış, devam eden araştırmalarda muhtemel sonuçlara yer verilmelidir. Kongrede sunulacak bildiriler teorik ve/veya uygulamalı özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bildiri tercihen İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir.  Ancak özetlerin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanılması zorunludur.

Bir kişi en fazla 3 özet gönderebilir.

Poster Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

  • Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
  • Posterler tercihen İngilizce ve Türkçe hazırlanabilir.  Ancak poster bildiri özetlerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanması zorunludur.
  • Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
  • Poster tam metinleri, bildiri tam metin teslim tarihinde iletilmelidir.
mobil porno yeni pornolar sex izle