Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Yazar(lar) hazırladıkları bildiriyi intihal kontrolü programı ile mutlaka kontrol ederek göndermelidir. 

Bu sempozyumda sunulacak bildiriler başka bir dergi veya kongrede sunulmamış-yayınlanmamış olmalıdır.

Tam metin yazım şablonu için tıklayınız.
Tam metin bildirinizi göndermek için tıklayınız. Bildiri ID ve şifreniz ile .doc veya .docx formatlı dosyanızı sisteme yükleyiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Tam metin bildirilerinin mutlaka yukarıdaki şablona, sayfa sınırlaması (en fazla 10 Sayfa) ve sayfa düzenine TAM UYUM sağlaması gerekmektedir. Bu kurallara uygunluk taşımayan bildiriler otomatik olarak hakem değerlendirme süreci dışında tutulacaktır.

Bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

ÖZET İÇERİĞİ: Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (ilk paragrafta çalışmanın önemi ve kapsamı, ikinci paragrafta çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmelidir) içermelidir. Henüz tamamlanmamış, devam eden araştırmalarda muhtemel sonuçlara yer verilmelidir. Kongrede sunulacak bildiriler teorik ve/veya uygulamalı özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bildiri tercihen İngilizce, Rusça veya Türkçe (Tüm Lehçeler) hazırlanabilir.  Ancak özetlerin İngilizce, Rusça ve Türkçe (Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi) olarak hazırlanılması zorunludur.

Bir kişi en fazla 3 bildiri sunabilir.

Poster Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

  • Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
  • Posterler tercihen İngilizce veya Türkçe (Tüm Lehçeler) hazırlanabilir.  Ancak poster bildiri özetlerinin İngilizce ve Türkçe (Türkiye Türkçesi veya Azerbaycan Türkçesi) olarak hazırlanması zorunludur.
  • Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
  • Poster tam metinleri, bildiri tam metin son teslim tarihine kadar iletilmelidir.