Davet Mektubu

Değerli Akademisyenler;

18. yılına ulaşan UMYOS, 2000 yılından bu yana Mesleki Eğitim ve Meslek Yüksekokulları ile ilgili çalışmalara ev sahipliği yapmakta,  Mesleki Eğitim ile ilgili sorunların çözümünde öncü rol oynamaktadır. Sempozyum sonuç bildirileri ilgili kurumlara ve tüm paydaşlara iletilmektedir.

Bu yılın ana teması "Bilgi Teknolojilerindeki Değişim ve Gelişimin Mesleklere Etkisi" olarak belirlenmiştir. Bilişim teknolojilerindeki baş döndüren gelişmeler şüphesiz tüm meslekleri etkilemiştir. Endüstri 4.0 ile beraber meslekler, meslek elemanları ve mesleki eğitim konularında köklü değişikliklerin olacağı da aşikârdır.

Bilimsel çalışmanızı sunmak yada dinleyici olarak katılmak üzere, 16 - 18 Ekim 2018 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Mikail MAHARRAMOV
Lənkəran Devlet Üniversitesi